Dashboard koopwoningmarkt

De woningmarkt in vogelvlucht

Het dashboard geeft een overzicht van de meest recente stand van een groot aantal en zeer diverse indicatoren voor de Nederlandse koopwoningmarkt en de Nederlandse hypotheekmarkt. Het gaat hierbij onder andere om het aanbod van woningen, het aantal verkochte woningen, de koopprijzen, het aantal aangevraagde en verleende hypotheken, kenmerken van hypotheken, gemiddelde hypotheekrentes en leencapaciteit, verstrekte garanties en subsidies, vertrouwen in de woningmarkt en in de economie en macro economische ontwikkelingen.

De gegevens worden ieder kwartaal bijgewerkt en worden daartoe aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Technische Universiteit Delft (TUD), Hypotheken Data Netwerk (HDN), Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), Stichting BKR, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) en Vereniging Eigen Huis (VEH).

Deze veelal landelijke gegevens geven een goed beeld van de marktontwikkelingen en zijn bedoeld als naslagwerk voor beleidsmakers, journalisten, onderzoekers, studenten en professionals op de woningmarkt en de hypotheekmarkt.

Actuele ontwikkelingen volgens de TU Delft

1e kwartaal 2022
mei 2022

Het aantal transacties van bestaande koopwoningen en van nieuwe koopwoningen zit in een dalende trend en de verkoopprijzen stijgen op beide deelmarkten toch iets minder sterk dan in de vorige kwartalen. Het aantal hypotheekaanvragen blijft nog steeds op een hoog niveau, waarbij een belangrijk deel van de aanvragen betrekking heeft op oversluitingen van bestaande hypotheken.

De stijgende hypotheekrente en een vooralsnog geringe daling van het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder woonconsumenten zijn wel factoren, die de druk aan de vraagkant van de koopwoningmarkt enigszins kunnen verminderen.