Dashboard koopwoningmarkt

De woningmarkt in vogelvlucht

Het dashboard geeft een overzicht van de meest recente stand van een groot aantal en zeer diverse indicatoren voor de Nederlandse koopwoningmarkt en de Nederlandse hypotheekmarkt. Het gaat hierbij onder andere om het aanbod van woningen, het aantal verkochte woningen, de koopprijzen, het aantal aangevraagde en verleende hypotheken, kenmerken van hypotheken, gemiddelde hypotheekrentes en leencapaciteit, verstrekte garanties en subsidies, vertrouwen in de woningmarkt en in de economie en macro economische ontwikkelingen.

De gegevens worden ieder kwartaal bijgewerkt en worden daartoe aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Technische Universiteit Delft (TUD), Hypotheken Data Netwerk (HDN), Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), Stichting BKR, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) en Vereniging Eigen Huis (VEH).

Deze veelal landelijke gegevens geven een goed beeld van de marktontwikkelingen en zijn bedoeld als naslagwerk voor beleidsmakers, journalisten, onderzoekers, studenten en professionals op de woningmarkt en de hypotheekmarkt.

Actuele ontwikkelingen volgens de TU Delft

3e kwartaal 2022
november 2022

De hypotheekrente in Nederland is in de afgelopen drie kwartalen verdriedubbeld. Deze fors stijgende hypotheekrente heeft direct gevolgen voor de leencapaciteit van huishoudens, maar zet indirect ook het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder druk. De sterke koopprijsstijgingen in 2021 worden dan ook omgebogen in de laatste drie kwartalen en de mediane koopprijs neemt in het derde kwartaal van 2022 zelfs flink af ten opzichte van het voorliggende kwartaal.

Het aantal transacties van bestaande koopwoningen blijft redelijk constant, terwijl de verkoop van nieuwe koopwoningen in een dalende trend zit. Het aantal hypotheekaanvragen neemt voor het tweede opeenvolgende kwartaal duidelijk af; met name door het wegvallen van de aanvragen voor het oversluiten van bestaande hypotheken.

De vraag naar koopwoningen is nog steeds aanwezig, maar de woonconsument kan en wil minder betalen voor een te koop staande woning.