Dashboard koopwoningmarkt

De woningmarkt in vogelvlucht

Het dashboard geeft een overzicht van de meest recente stand van een groot aantal en zeer diverse indicatoren voor de Nederlandse koopwoningmarkt en de Nederlandse hypotheekmarkt. Het gaat hierbij onder andere om het aanbod van woningen, het aantal verkochte woningen, de koopprijzen, het aantal aangevraagde en verleende hypotheken, kenmerken van hypotheken, gemiddelde hypotheekrentes en leencapaciteit, verstrekte garanties en subsidies, vertrouwen in de woningmarkt en in de economie en macro economische ontwikkelingen.

De gegevens worden ieder kwartaal bijgewerkt en worden daartoe aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Technische Universiteit Delft (TUD), Hypotheken Data Netwerk (HDN), Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), Stichting BKR, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) en Vereniging Eigen Huis (VEH).

Deze veelal landelijke gegevens geven een goed beeld van de marktontwikkelingen en zijn bedoeld als naslagwerk voor beleidsmakers, journalisten, onderzoekers, studenten en professionals op de woningmarkt en de hypotheekmarkt.

Actuele ontwikkelingen volgens de TU Delft

2e kwartaal 2023
augustus 2023

Het aantal door de NVM geregistreerde verkopen komt in het tweede kwartaal van 2023 hoger uit dan in het voorliggende kwartaal; hetzelfde geldt voor het aantal door het Kadaster geregistreerde transacties. Deze ontwikkeling past volledig in het normale seizoenspatroon. In vergelijking met tweede kwartaal in 2022 liggen zowel het aantal verkochte woningen, als de transacties van woningen op een lager niveau.


In de tweede helft van 2022 en begin 2023 is de positie van potentiële starters relatief verbeterd, door de lichte koopprijsdaling en de minder ongunstige ontwikkeling van de maximale leencapaciteit voor huishoudens met een lager of middel hoog inkomen. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van woningen is daardoor verbeterd, waardoor jongeren zich weer meer op de koopwoningmarkt oriënteren. Op de hypotheekmarkt is dit terug te zien in het oplopend aandeel jongeren onder de hypotheekaanvragen en een groeiend aandeel hypotheken met NHG garantie bij transacties in de bestaande woningvoorraad.


De grootste bedreiging voor de dynamiek op de markt van bestaande koopwoningen (en daarmee voor de hypotheekmarkt) vormt nog steeds de huidige woningbouwproductie van koopwoningen, die nu al ruim twee jaar sterk onder druk staat. En ook de vooruitzichten voor de komende twee tot drie jaar zijn ronduit slecht.


De mediane verkoopprijs (van de NVM) ontwikkelt zich normaal gesproken altijd iets gunstiger in het tweede en vierde kwartaal dan in het voorliggende kwartaal. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen (van het CBS/Kadaster) kent een tegengesteld seizoenspatroon. De prijsontwikkeling in het tweede kwartaal 2023 past dus zowel voor de mediane prijs als de PBK in dit patroon. Ten opzichte van een jaar geleden dalen de koopprijzen nog duidelijk in dit tweede kwartaal. Het is dus nog te vroeg om van een omslag te kunnen spreken.