Info

de monitor koopwoningmarkt

Het Expertisecentrum Woningwaarde, opgericht in 2012, is een initiatief van de afdeling MBE van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en het CBS.

Het expertisecentrum staat onder leiding van de woningmarktexpert prof. Peter Boelhouwer. Voor de Nederlandse economie is de ontwikkeling van de woningwaarde van groot belang. Daarnaast is de woningwaarde ook een belangrijk gegeven voor huiseigenaren, hypotheek- en hypotheekgarantieverstrekkers en investeerders in de woning(bouw)markt. Het is echter uitermate moeilijk om betrouwbare uitspraken te doen over de ontwikkeling van de waarde van woningen en over de risico’s van investeren en beleggen in woningen. Het Expertisecentrum Woningwaarde stelt zich tot doel om de marktkennis op dit thema te vergroten door het verzamelen, duiden en beschikbaar stellen van data en modellen. Eén van de initiatieven daarbij is de Monitor Koopwoningmarkt.

sinds 2013

Alle bestaande statistieken over de woningmarkt en de hypotheekmarkt.

De Monitor Koopwoningmarkt bestaat sinds het eerste kwartaal van 2013 en is inmiddels gebaseerd op vrijwel alle bestaande statistieken over de woningmarkt en de hypotheekmarkt. Door deze statistieken te bundelen, ontwikkelen we nieuwe aanvullende informatie over de ontwikkelingen op zowel de koopwoningmarkt als de hypotheekmarkt. De gebundelde kennis kan weer vertaald worden naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en beleidsvraagstukken.

Koopwoningmarkt in beeld

Verzamelde statistieken en gebundelde kennis

De verzamelde statistieken en gebundelde kennis worden op diverse manieren aangeboden aan belangstellenden, waaronder beleidsmakers, journalisten, onderzoekers, studenten en professionals op de woningmarkt en de hypotheekmarkt.

Wat we doen

Naast het dashboard Woningmarkt in vogelvlucht met de afzonderlijke datareeksen,  verschijnt er ook elk kwartaal een rapportage over de recente ontwikkelingen op de koopwoningmarkt en de hypotheekmarkt. Met ingang van februari 2022 is ook de Woningmarktklok beschikbaar, waarmee de conjunctuur van de koopwoningmarkt in beeld wordt gebracht. De ontwikkelingen op de koopwoningmarkt worden daardoor in een bredere context van de algemene economie geplaatst.

RTL-Z

Sinds het tweede kwartaal van 2014 besteedt ook RTL-Z aandacht aan  de uitkomsten van de Monitor Koopwoningmarkt met ieder kwartaal een nieuwsitem. In die RTL-Z nieuwsitems geeft Peter Boelhouwer (hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft) steeds een toelichting over de recente ontwikkelen op de Nederlandse woningmarkt.