Woningmarktklok

Conjunctuur op de koopwoningmarkt

De conjunctuurklok voor de koopwoningmarkt geeft een samenhangend beeld van de conjunctuur op de koopwoningmarkt. De klok is opgebouwd uit diverse indicatoren die ieder vanuit een ander perspectief iets zeggen over een deel van de koopwoningmarkt. Om een samenhangend beeld van de conjunctuur te krijgen leest u de klok door naar de puntenwolk als geheel te kijken.

 

De indicatoren zijn ingedeeld in vier clusters: Economische indicatoren (lichtblauw), financiële indicatoren (oranje), spanning- en hoeveelheidsindicatoren (rood), vertrouwensindicatoren (groen). Ter referentie is de indicator bruto binnenlands product toegevoegd (donker blauw).

Onder normale omstandigheden bewegen de indicatoren in de tijd tegen de klok in en geeft daarmee de verschillende fasen van de conjunctuur van de koopwoningmarkt weer: herstel – versterking – afzwakking – terugval. De ontwikkelingen op de koopwoningmarkt worden daarmee in een bredere context van de algemene economie geplaatst.

Deze Woningmarktklok is ontwikkeld door het CBS in het kader van het samenwerkingsverband ‘Expertisecentrum woningwaarde’ met de Technische Universiteit Delft (faculteit Bouwkunde). In dit dashboard worden cijfers gebruikt van de TU Delft, de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), het Kadaster, Vereniging eigen huis (VEH) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Actuele ontwikkelingen volgens de TU Delft

4e kwartaal 2021
februari 2022

Bij een normaal verloop van de conjunctuur op de koopwoningmarkt zijn de diverse indicatoren meer geconcentreerd in een puntenwolk te herkennen en lopen de indicatoren ook min of meer gezamenlijk door de verschillende fasen van de conjunctuur heen. Daarbij lopen de vertrouwensindicatoren meestal voorop, gevolgd door de spannings- en hoeveelheidsindicatoren.

In de tweede helft van 2021 ontstaat echter een opmerkelijk beeld waarbij de financiële indicatoren zich nog in de versterkingsfase bevinden, terwijl de spannings- en hoeveelheidsindicatoren al naar de fase van teruggang zijn verschoven. De vertrouwensindicatoren bevinden zich in een tussenpositie op de Woningmarktklok. Dit geeft aan dat het gedurende 2021 teruglopend aantal transacties op de koopwoningmarkt niet terug te herleiden is tot  verslechterde financiële omstandigheden of een gebrek aan vertrouwen in die markt. Het gebrek aan aanbod van woningen op de markt van bestaande woningen en op de nieuwbouwmarkt vormt dus duidelijk de ‘bottleneck’.