persberichten

De afdeling communicatie van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft brengt ieder kwartaal een uitgebreid landelijk persbericht uit, waarin de recente ontwikkelingen op de woningmarkt en de hypotheekmarkt worden toegelicht.

Op deze webpagina zijn alle eerdere persberichten in PDF sinds 2014 terug te lezen.