MONITOR KOOPWONINGMARKT VERGROOT UW KENNIS OVER DE WONINGMARKT

De Monitor Koopwoningmarkt is gebaseerd op vrijwel alle bestaande statistieken over de woningmarkt en de hypotheekmarkt. Door deze statistieken te bundelen en te duiden, creëren we nieuwe aanvullende informatie over de ontwikkelingen op zowel de koopwoningmarkt als de hypotheekmarkt. De gebundelde kennis kan weer vertaald worden naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en beleidsvraagstukken.

De verzamelde statistieken en gebundelde kennis worden op deze website op diverse manieren aangeboden: in tekst, tijdreeksen en modellen. Daarmee is de Monitor Koopwoningmarkt ondersteunend aan beleidsmakers, journalisten, onderzoekers, studenten en professionals op de woningmarkt en de hypotheekmarkt.

Starters kiezen in 2021 minder vaak voor NHG en nemen meer risico’s

De sterk verminderde financierbaarheid en betaalbaarheid van koopwoningen voor potentiële starters als gevolg van de aanhoudende koopprijsstijgingen, leidden de laatste jaren weer tot meer aandacht voor de vraagondersteuning voor deze groep woonconsumenten. Eén van de beschikbare instrumenten om eventuele risico’s van het eigenwoningbezit ook onder starters in te dammen, is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Lees verder

Laatste kwartaalrapportage

Agenda

November 2022

Colloquium Expertisecentrum Woningwaarde​

TU Delft, faculteit Bouwkunde

Zoeken