MONITOR KOOPWONINGMARKT VERGROOT UW KENNIS OVER DE WONINGMARKT

De Monitor Koopwoningmarkt is gebaseerd op vrijwel alle bestaande statistieken over de woningmarkt en de hypotheekmarkt. Door deze statistieken te bundelen en te duiden, creëren we nieuwe aanvullende informatie over de ontwikkelingen op zowel de koopwoningmarkt als de hypotheekmarkt. De gebundelde kennis kan weer vertaald worden naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en beleidsvraagstukken.

De verzamelde statistieken en gebundelde kennis worden op deze website op diverse manieren aangeboden: in tekst, tijdreeksen en modellen. Daarmee is de Monitor Koopwoningmarkt ondersteunend aan beleidsmakers, journalisten, onderzoekers, studenten en professionals op de woningmarkt en de hypotheekmarkt.

Laatste kwartaalrapportage

Agenda

7 december 2023

Colloquium Expertisecentrum Woningwaarde​

TU Delft, faculteit Bouwkunde

Zoeken