MONITOR KOOPWONINGMARKT VERGROOT UW KENNIS OVER DE WONINGMARKT

De Monitor Koopwoningmarkt is gebaseerd op vrijwel alle bestaande statistieken over de woningmarkt en de hypotheekmarkt. Door deze statistieken te bundelen en te duiden, creëren we nieuwe aanvullende informatie over de ontwikkelingen op zowel de koopwoningmarkt als de hypotheekmarkt. De gebundelde kennis kan weer vertaald worden naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en beleidsvraagstukken.

De verzamelde statistieken en gebundelde kennis worden op deze website op diverse manieren aangeboden: in tekst, tijdreeksen en modellen. Daarmee is de Monitor Koopwoningmarkt ondersteunend aan beleidsmakers, journalisten, onderzoekers, studenten en professionals op de woningmarkt en de hypotheekmarkt.

HDN gegevens maken hypotheekmarkt en link met koopwoningmarkt zichtbaar

Hypotheken Data Netwerk (HDN) faciliteert het aanvraag-, acceptatie- en beheerproces van hypotheek- en hypotheekgerelateerde producten. Wanneer je te maken hebt met hypotheken en financiële dienstverlening dan kom je HDN vaak tegen. HDN is een vereniging met circa 60 leden (vrijwel alle grote aanbieders van hypotheek- en hypotheekgerelateerde producten), die zorgt voor veilige en slimme informatie-uitwisseling in de financiële dienstverlening tussen deze leden. Daarvoor heeft HDN een de standaard voor veilige digitale communicatie in de financiële keten ontwikkeld en is ook verantwoordelijk voor het beheer van deze standaard. Om de kwaliteit en eenduidigheid van de standaard te waarborgen worden de leden en gebruikers jaarlijks gecertificeerd.

Lees verder

Laatste kwartaalrapportage

Agenda

30 mei 2024

Colloquium Expertisecentrum Woningwaarde​

TU Delft, faculteit Bouwkunde

Zoeken

Zoek