Publicaties

Op deze pagina worden rapporten, documenten en artikelen aangeboden die naar aanleiding van de Monitor Koopwoningmarkt tot stand zijn gekomen, of die betrekking hebben op de thema’s die in de monitor aan de orde komen. De publicaties zijn afkomstig van de partners in de Monitor Koopwoningmarkt en worden als PDF aangeboden, of er wordt een link naar de originele bron vermeld.

Kwartaal
rapportages

Hier vindt u de eerder verschenen kwartaalrapportages over de Monitor Koopwoningmarkt.

onderzoeksrapporten
TU Delft

Hier vindt u relevante publicaties over woningmarkt-onderzoek die door de TU Delft zijn uitgebracht.

onderzoeksrapporten partners

Hier vindt u relevante publicaties die door onze partners zijn uitgebracht binnen hun eigen expertisegebied.