Kwartaalrapportages

Elk kwartaal geeft de TU Delft een wetenschappelijke interpretatie van de waargenomen recente ontwikkelingen op de woningmarkt, de diverse deelsectoren en de hypotheekmarkt. Daarbij wordt ook een voorzichtige doorkijk naar de komende maanden gegeven.