Artikelen en rapporten TU Delft

Met een zekere regelmaat wordt binnen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft wetenschappelijk onderzoek verricht op thema’s als woonbeleid, bouwbeleid, woningvraag, woningaanbod, woonlasten en de betaalbaarheid van het wonen. De resultaten van dit onderzoek op de grens van theorie en praktijk worden daarbij gepresenteerd in rapporten en artikelen.

Kunnen tempering van de aanvangshuren en de bereidheid om te investeren in de vrijehuursector samengaan?
Een voorstudie naar de toepassing van de Duitse Mietspiegel

Boelhouwer, prof. dr. P.J., Vlak, mr A.L.M., en dr. M.E.A. Haffner, april 2024

De woningcrisis in Nederland. Achtergronden en oplossingen

Peter Boelhouwer, september 2023

Voorstel voorkom het stilvallen van de woningbouwproductie

Peter Boelhouwer en Jos Feijtel, maart 2023

De woningcrisis in Nederland vanuit een bestuurlijk perspectief: achtergronden en oplossingen
Boelhouwer, P. J., en Heijden, H.M.H., 2022, In: Bestuurskunde. 31, 1, p. 19-33

Geen teken van een speculatieve bubbel op de woningmarkt
Boelhouwer, P. J., van der Drift, R., Boumeester, H. J. F. M., de Haan, J. & Jansen, S. J. T., 2021, In: ESB. 106, 4803, p. 508-511

Aardbevingsstress in Groningen: een serieus probleem voor bewoners
Sylvia Jansen, Joris Hoekstra en Harry Boumeester (December 2017) 
In: Real Estate Research Quarterly, jaargang 16, nummer 4, pag. 4-18.

(Koop)Starters voor en tijdens de crisis op de Nederlandse woningmarkt, Real Estate Research Quarterly (2016) 9 pagina’s , p. 7-15 
Dol, C. P. & Boumeester, H. J. F. M. 2016

Eigenwoningbezit en flexibilisering van de arbeidsmarkt, Real Estate Research Quarterly (2016) 15 pagina’s , p. 16-30  
Boumeester, H. & Dol, C. P. 2016

Kopers komen te kort. Naar een evenwichtige toepassing van de LTV-normen
Peter Boelhouwer & Karel Schiffer, 2015

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen
Peter Boelhouwer & Karel Schiffer, 2015

De positie van flexwerkers en ZZP-ers op de woningmarkt
Kees Dol, Harry Boumeester & Gust Mariën, 2014

Van lenen naar (bouw)sparen
Peter Boelhouwer, Kees Dol, Harry van der Heijden & Cor Lamain, 2014