Partners

De Monitor Koopwoningmarkt is tot stand gekomen door een samenwerking van tien partijen die op de een of andere manier actief zijn op, of betrokken zijn bij, de Nederlandse woningmarkt en hypotheekmarkt. Alle partijen hebben de overtuiging dat het samenbrengen van hun data, informatie en kennis in deze monitor, leidt tot een beter en objectiever begrip van de ontwikkelingen op de beide markten.

Dit initiatief wordt financieel ondersteund door de TU Delft, De Hypotheekshop, HDN, NHG en SVn. Het CBS is (financieel) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van het Dashboard Koopwoningmarkt en de Woningmarktklok.

TU Delft

De Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft is een samenwerkingsverband aangegaan met het CBS, wat heeft geresulteerd in de oprichting van het Expertisecentrum Woningwaarde. Vanuit deze faculteit is destijds het initiatief genomen om de Monitor Koopwoningmarkt op te zetten en wordt deze monitor nog steeds beheerd.

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek levert diverse datareeksen aan met betrekking tot de woningmarkt en macro-economische ontwikkelingen. Het CBS heeft daarnaast ook het Dashboard Koopwoningmarkt en de Woningmarktklok ontwikkeld, waarmee de data uit de Monitor Koopwoningmarkt in samenhang gepresenteerd wordt. Het CBS beheert ook beide instrumenten.

HDN

Het Hypotheken Data Netwerk stelt data beschikbaar over kenmerken van de hypotheekoffertes de worden aangevraagd en kenmerken van de aanvragers. HDN heeft daarbij de beschikking over data van een ruime meerderheid van de hypotheekmarkt.

De Hypotheekshop

De Hypotheekshop geeft ieder kwartaal inzicht in de laatste ontwikkelingen op de hypotheekmarkt, gebaseerd op de data uit de eigen adviessoftware en de ervaringen van de aangesloten hypotheekadviseurs.

NHG

De Nationale Hypotheek Garantie stelt data beschikbaar over de nieuw afgegeven hypotheekgaranties voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen.

SVN

De Stichting Volkshuisvesting Nederland stelt data beschikbaar over aangevraagde en toegekende startersleningen en enkele kenmerken van deze leningen.

NVM

De Nederlandse Vereniging voor Makelaars en Taxateurs levert diverse datareeksen met betrekking tot verkochte woningen op de markt van bestaande koopwoningen en op de nieuwbouwmarkt. NVM heeft daarbij de beschikking over data van een ruime meerderheid van de transactiesop deĀ  woningmarkt.

VEH

De Vereniging Eigen Huis stelt de data van de Eigen Huis Marktindicator beschikbaar.

BKR

De stichting Bureau Krediet Registratie levert datareeksen over bestaande en ingelopen betalingsachterstanden op hypotheken die bij hen geregistreerd staan.

MESOO

De eigenaar-directeur van Mesoo is destijds als medewerker van NHG betrokken geweest bij de start van de Monitor Koopwoningmarkt en is als adviseur bij de Monitor betrokken.

WoningbouwersNL

WoningbouwersNL zijn mede-eigenaar van de data uit de Monitor Nieuwe Woningen en leveren deze gegevens over de nieuwbouwmarkt voor koopwoningen ook aan voor de Monitor Koopwoningmarkt.

Locatus

Locatus levert datareeksen aan over alle woningbouwplannen en kenmerken van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland.