Actueel nieuws

In de nieuwsberichten over de Monitor Koopwoningmarkt maken we voor zover mogelijk onderscheid naar de drie pijlers waarover deze monitor wil informeren: de woningvraag, het aanbod van woningen en de hypotheekmarkt.

Woningvraagontwikkeling

Starters kiezen in 2021 minder vaak voor NHG en nemen meer risico’s

De sterk verminderde financierbaarheid en betaalbaarheid van koopwoningen voor potentiële starters als gevolg van de aanhoudende koopprijsstijgingen, leidden de laatste jaren weer tot meer aandacht voor de vraagondersteuning voor deze groep woonconsumenten. Eén van de beschikbare instrumenten om eventuele risico’s van het eigenwoningbezit ook onder starters in te dammen, is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Lees verder »