Actueel nieuws

In de nieuwsberichten over de Monitor Koopwoningmarkt maken we voor zover mogelijk onderscheid naar de drie pijlers waarover deze monitor wil informeren: de woningvraag, het aanbod van woningen en de hypotheekmarkt.