Verschuivingen in de nieuwbouwproductie van koopwoningen

De nieuwbouwmarkt lijkt in een andere fase te zijn gekomen voor wat betreft de samenstelling van de woningproductie. Zo blijkt uit de kwartaalgegevens van de Monitor Nieuwbouw Woningen (WoningbouwersNL, NEPROM en TU Delft) dat er gedurende het jaar 2021 een zekere verschuiving  heeft plaatsgevonden  van nieuwbouw eengezinswoningen naar nieuwbouwappartementen. Zowel in de statistieken over het aantal aangeboden koopwoningen, als het aantal verkochte koopwoningen loopt het aandeel appartementen op naar bijna 40%. Omdat tussen de verkoop van een nieuwe woning en de oplevering ervan meestal zo’n 1,5 tot 2 jaar tijd zit, is de genoemde verschuiving nog wat minder sterk terug te vinden in het aantal opgeleverde koopwoningen.

De ervaring leert dat een minder sterke oriëntatie op de productie van eengezinswoningen veelal het gevolg is van een zekere vraaguitval aan de bovenkant (lees duurdere segmenten) van de nieuwbouwmarkt voor koopwoningen in de voorliggende periode. De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn in 2018-2020 natuurlijk sterker gestegen dan in de bestaande woningvoorraad, waardoor de concurrentiepositie van nieuwe koopwoningen relatief minder is geworden.

De grotere nadruk op de bouw van appartementen blijkt vergezeld te zijn gegaan met een sterkere daling van de gemiddelde koopprijs voor appartementen dan bij de eengezinswoningen. Dan moet er dus ook binnen de productiestroom van appartementen een verschuiving hebben plaatsgevonden, naar kleinere woningen, minder luxere woningen of woningen op minder dure locaties. De Kwartaalcijfers Nieuwbouw eerste kwartaal 2022 van de NVM bevestigen dat er meer kleinere woningen zijn verkocht. Het aandeel woningen met een woonoppervlakte tot 100 vierkante meter is namelijk opgelopen van circa 15% medio 2020 naar 30% in het eerste kwartaal van 2022.

Deel dit bericht:

Deel dit bericht:

Laatste berichten

Gebrek aan woningaanbod houdt koopwoningmarkt in de greep

Even leek het er op dat de koopwoningmarkt in Nederland dan toch eindelijk reageerde op de uitzonderlijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren: enorme en aanhoudende koopprijsstijgingen, een oorlog in Europa, dalend consumentenvertrouwen en een fors stijgende (hypotheek)rente. In de tweede helft van 2022 en de eerste helft van 2023 vindt namelijk een neerwaartse prijscorrectie plaats van zo’n 10% tot 15%. Toch is de verwachting dat in de loop van 2023 of begin 2024 deze prijsontwikkeling weer zal ombuigen door stijgende inkomens van huishouden en stabiliserende rentes. De woningmarkt is gewoon veel te krap om een verdere neerwaartse spiraal te laten ontstaan.

Woningprijzen en een plek onder de zon 1

Soms staan alle seinen op rood, soms op groen, over de woningprijs is altijd wat te doen. Logisch want voor veel mensen is de eigen woning veruit de belangrijkste investering van hun leven. En voor degenen zonder is het vaak hun grootste droom; een eigen plek onder zon. Een gesprek over de woningprijs op het familiefeestje of de buurtbarbecue gaat vaak alle richtingen uit. En als econoom eindig ik altijd met mijn handen in het haar. Uitspraken doen over de ontwikkeling van de woningprijs vind ik al lastig genoeg. Laat staan om iets te zeggen over alle mogelijke belangen die spelen op de woningmarkt. Want dat zijn er nogal wat.