Verschuivingen in de nieuwbouwproductie van koopwoningen

De nieuwbouwmarkt lijkt in een andere fase te zijn gekomen voor wat betreft de samenstelling van de woningproductie. Zo blijkt uit de kwartaalgegevens van de Monitor Nieuwbouw Woningen (WoningbouwersNL, NEPROM en TU Delft) dat er gedurende het jaar 2021 een zekere verschuiving  heeft plaatsgevonden  van nieuwbouw eengezinswoningen naar nieuwbouwappartementen. Zowel in de statistieken over het aantal aangeboden koopwoningen, als het aantal verkochte koopwoningen loopt het aandeel appartementen op naar bijna 40%. Omdat tussen de verkoop van een nieuwe woning en de oplevering ervan meestal zo’n 1,5 tot 2 jaar tijd zit, is de genoemde verschuiving nog wat minder sterk terug te vinden in het aantal opgeleverde koopwoningen.

De ervaring leert dat een minder sterke oriëntatie op de productie van eengezinswoningen veelal het gevolg is van een zekere vraaguitval aan de bovenkant (lees duurdere segmenten) van de nieuwbouwmarkt voor koopwoningen in de voorliggende periode. De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn in 2018-2020 natuurlijk sterker gestegen dan in de bestaande woningvoorraad, waardoor de concurrentiepositie van nieuwe koopwoningen relatief minder is geworden.

De grotere nadruk op de bouw van appartementen blijkt vergezeld te zijn gegaan met een sterkere daling van de gemiddelde koopprijs voor appartementen dan bij de eengezinswoningen. Dan moet er dus ook binnen de productiestroom van appartementen een verschuiving hebben plaatsgevonden, naar kleinere woningen, minder luxere woningen of woningen op minder dure locaties. De Kwartaalcijfers Nieuwbouw eerste kwartaal 2022 van de NVM bevestigen dat er meer kleinere woningen zijn verkocht. Het aandeel woningen met een woonoppervlakte tot 100 vierkante meter is namelijk opgelopen van circa 15% medio 2020 naar 30% in het eerste kwartaal van 2022.

Deel dit bericht:

Deel dit bericht:

Laatste berichten

Kamerbrief Doorbouwen in veranderde omstandigheden

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over zijn aanpak om zoveel mogelijk door te bouwen in veranderde omstandigheden. En verwijst daarbij naar de Monitor Koopwoningmarkt.

Voorstel “Voorkom verdere uitval van woningbouwproductie”

Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, en Jos Feijtel, lid BZK Expertteam Woningbouw, hebben een groot aantal (actie)punten opgesteld, waarmee de nieuwbouwproductie van woningen op de korte en de middellange termijn bevorderd zou kunnen worden. Daarmee hopen zij een bijdrage te kunnen leveren aan het huidige debat over de wijze waarop uitval van bestaande projecten voorkomen kan worden, de woningproductie verhoogd kan worden en daardoor het huidige woningtekort kan worden verkleind.