Verschuivingen in de nieuwbouwproductie van koopwoningen

De nieuwbouwmarkt lijkt in een andere fase te zijn gekomen voor wat betreft de samenstelling van de woningproductie. Zo blijkt uit de kwartaalgegevens van de Monitor Nieuwbouw Woningen (WoningbouwersNL, NEPROM en TU Delft) dat er gedurende het jaar 2021 een zekere verschuiving  heeft plaatsgevonden  van nieuwbouw eengezinswoningen naar nieuwbouwappartementen. Zowel in de statistieken over het aantal aangeboden koopwoningen, als het aantal verkochte koopwoningen loopt het aandeel appartementen op naar bijna 40%. Omdat tussen de verkoop van een nieuwe woning en de oplevering ervan meestal zo’n 1,5 tot 2 jaar tijd zit, is de genoemde verschuiving nog wat minder sterk terug te vinden in het aantal opgeleverde koopwoningen.

De ervaring leert dat een minder sterke oriëntatie op de productie van eengezinswoningen veelal het gevolg is van een zekere vraaguitval aan de bovenkant (lees duurdere segmenten) van de nieuwbouwmarkt voor koopwoningen in de voorliggende periode. De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn in 2018-2020 natuurlijk sterker gestegen dan in de bestaande woningvoorraad, waardoor de concurrentiepositie van nieuwe koopwoningen relatief minder is geworden.

De grotere nadruk op de bouw van appartementen blijkt vergezeld te zijn gegaan met een sterkere daling van de gemiddelde koopprijs voor appartementen dan bij de eengezinswoningen. Dan moet er dus ook binnen de productiestroom van appartementen een verschuiving hebben plaatsgevonden, naar kleinere woningen, minder luxere woningen of woningen op minder dure locaties. De Kwartaalcijfers Nieuwbouw eerste kwartaal 2022 van de NVM bevestigen dat er meer kleinere woningen zijn verkocht. Het aandeel woningen met een woonoppervlakte tot 100 vierkante meter is namelijk opgelopen van circa 15% medio 2020 naar 30% in het eerste kwartaal van 2022.

Deel dit bericht:

Deel dit bericht:

Laatste berichten

Het jaar van de stabilisatie

Consumenten die een hypotheek aanvragen variëren van alleenstaande die hun eerste (bestaande) woning kopen tot doorstromers naar grotere nieuwbouwwoningen. HDN heeft de situatie van deze

HDN gegevens maken hypotheekmarkt en link met koopwoningmarkt zichtbaar

Hypotheken Data Netwerk (HDN) faciliteert het aanvraag-, acceptatie- en beheerproces van hypotheek- en hypotheekgerelateerde producten. Wanneer je te maken hebt met hypotheken en financiële dienstverlening dan kom je HDN vaak tegen. HDN is een vereniging met circa 60 leden (vrijwel alle grote aanbieders van hypotheek- en hypotheekgerelateerde producten), die zorgt voor veilige en slimme informatie-uitwisseling in de financiële dienstverlening tussen deze leden. Daarvoor heeft HDN een de standaard voor veilige digitale communicatie in de financiële keten ontwikkeld en is ook verantwoordelijk voor het beheer van deze standaard. Om de kwaliteit en eenduidigheid van de standaard te waarborgen worden de leden en gebruikers jaarlijks gecertificeerd.