Kwartaalrapportage van Expertisecentrum Woningwaarde geëvolueerd tot de website Monitor Koopwoningmarkt

Begin 2013 is op initiatief van het expertisecentrum Woningwaarde, een samenwerkingsverband tussen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en het CBS, gestart met de kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt.

Begin 2013 is op initiatief van het expertisecentrum Woningwaarde, een samenwerkingsverband tussen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en het CBS, gestart met de kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt. In de loop der tijd zijn meer partners aangehaakt en bestaat de groep inmiddels uit 10 organisaties. Naast de kwartaalrapportage zijn door de jaren heen ook andere informatiedragers ontworpen en toegepast: persberichten, een dashboard en een woningmarktmodel. Vanaf het eerste kwartaal 2022 hebben we alles mooi weten te integreren in een nieuwe zelfstandige website: Monitor Koopwoningmarkt.

Op naar het tienjarig bestaan van dit initiatief !

Deel dit bericht:

Deel dit bericht:

Laatste berichten

Woningbouwproductie zakt verder weg in 2022

De daling van het aantal opgeleverde koopwoningen tussen het eerste kwartaal van 2021 en hetzelfde kwartaal in 2022 (circa -20%) zal zich naar verwachting ook in de komende kwartalen voortzetten

Starters kiezen in 2021 minder vaak voor NHG en nemen meer risico’s

De sterk verminderde financierbaarheid en betaalbaarheid van koopwoningen voor potentiële starters als gevolg van de aanhoudende koopprijsstijgingen, leidden de laatste jaren weer tot meer aandacht voor de vraagondersteuning voor deze groep woonconsumenten. Eén van de beschikbare instrumenten om eventuele risico’s van het eigenwoningbezit ook onder starters in te dammen, is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).