Kwartaalrapportage van Expertisecentrum Woningwaarde geëvolueerd tot de website Monitor Koopwoningmarkt

Begin 2013 is op initiatief van het expertisecentrum Woningwaarde, een samenwerkingsverband tussen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en het CBS, gestart met de kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt.

Begin 2013 is op initiatief van het expertisecentrum Woningwaarde, een samenwerkingsverband tussen de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en het CBS, gestart met de kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt. In de loop der tijd zijn meer partners aangehaakt en bestaat de groep inmiddels uit 10 organisaties. Naast de kwartaalrapportage zijn door de jaren heen ook andere informatiedragers ontworpen en toegepast: persberichten, een dashboard en een woningmarktmodel. Vanaf het eerste kwartaal 2022 hebben we alles mooi weten te integreren in een nieuwe zelfstandige website: Monitor Koopwoningmarkt.

Op naar het tienjarig bestaan van dit initiatief !

Deel dit bericht:

Deel dit bericht:

Laatste berichten

Kamerbrief Doorbouwen in veranderde omstandigheden

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over zijn aanpak om zoveel mogelijk door te bouwen in veranderde omstandigheden. En verwijst daarbij naar de Monitor Koopwoningmarkt.

Voorstel “Voorkom verdere uitval van woningbouwproductie”

Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, en Jos Feijtel, lid BZK Expertteam Woningbouw, hebben een groot aantal (actie)punten opgesteld, waarmee de nieuwbouwproductie van woningen op de korte en de middellange termijn bevorderd zou kunnen worden. Daarmee hopen zij een bijdrage te kunnen leveren aan het huidige debat over de wijze waarop uitval van bestaande projecten voorkomen kan worden, de woningproductie verhoogd kan worden en daardoor het huidige woningtekort kan worden verkleind.