Wooncongres 2024

Bij de komende, 11e editie van het Wooncongres van Platform31 en TU Delft staat de noodzaak om de aanpak van het enorme woningtekort te versnellen centraal. Ondanks de hooggespannen ambities en mooie plannen, blijft de realisatie achter op het gewenste niveau. De minister in het nieuwe kabinet kan alle hulp gebruiken om de uitvoering te versnellen. Dit Wooncongres wil zorgen voor extra schouders onder de woonopgave. Met elk van de deelnemers zoeken we het antwoord op de vraag: wat kun jij doen om de nieuwe minister en de vele woningzoekenden door deze wooncrisis te helpen?

Uitnodiging

Wooncongres
Help de nieuwe minister van Volkshuisvesting op weg: Wat kunnen we samen betekenen voor woningzoekenden?

Datum

Tijd

Locatie

14-03-2024

09:30 – 17:30

De Eenhoorn, Amersfoort

 

Programma

De urgentie is helder: woningzoekenden die nu klem zitten binnen afzienbare tijd helpen. Jongeren en ouderen, mensen met weinig en met meer inkomen, met en zonder kinderen, individueel of collectief, in de stad en op het platteland. Bij het realiseren van de beoogde 100.000 nieuwe woningen per jaar doemen er onderweg tal van valkuilen op: goed om te weten hoe we die kunnen omzeilen. Naast nieuwbouw zijn er nog genoeg andere, creatieve, misschien zelfs onorthodoxe manieren om woonruimte te creëren. Bijvoorbeeld binnen de bestaande 8 miljoen woningen, op vergeten plekjes, met tijdelijke woningen et cetera. Deze en andere onderwerpen komen tijdens het congres uitgebreid aan bod.

Ochtendprogramma

In het ochtendprogramma zetten invloedrijke sprekers vanuit de overheid, woningcorporaties en ontwikkelaars de toon.

 • Peter Boelhouwer (TU Delft) analyseert de achtergrond van de woningcrisis.
 • Daarna gaan we in gesprek met Liesbeth Grijsen (BBB-gedeputeerde in Overijssel), Annemarie Jol (directeur Ontwikkeling Zuidwest, AM), Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Staedion) en Marja Appelman (directeur Woningbouw, ministerie van BZK) over hun visie op ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen om de woningcrisis te lijf te gaan.
 • Anneloes Blankendaal (Platform31) deelt vernieuwende woonoplossingen zoals flexwonen, transformatie en woningdelen.
 • Afsluiting met een gesproken column door journalist Toine Heijmans.

Het plenaire ochtendprogramma staat onder leiding van Frank Wassenberg (Platform31).

Middagprogramma

In het middagprogramma ga je met de andere deelnemers op zoek naar haalbare oplossingen en naar de bijdrage die jij daaraan kunt leveren. Je hebt de keuze uit tien deelsessies over actuele thema’s:

 • Grondbeleid
 • Circulariteit en woningbouw
 • Collectieve woonvormen
 • Duurzaamheid
 • Positie woonstarters
 • Beter benutten (woningdelen, splitsen, optoppen)
 • Kansen voor hoogbouw
 • Betaalbaarheid
 • Kansen voor verdichting
 • Ouderen, wonen en zorg

Elke sessie gaat in op ontwikkelingen en oplossingen voor een deelthema. Iedereen kan twee sessies volgen.

Meer informatie en aanmelden:

Deel dit bericht:

Deel dit bericht:

Laatste berichten

Het jaar van de stabilisatie

Consumenten die een hypotheek aanvragen variëren van alleenstaande die hun eerste (bestaande) woning kopen tot doorstromers naar grotere nieuwbouwwoningen. HDN heeft de situatie van deze

HDN gegevens maken hypotheekmarkt en link met koopwoningmarkt zichtbaar

Hypotheken Data Netwerk (HDN) faciliteert het aanvraag-, acceptatie- en beheerproces van hypotheek- en hypotheekgerelateerde producten. Wanneer je te maken hebt met hypotheken en financiële dienstverlening dan kom je HDN vaak tegen. HDN is een vereniging met circa 60 leden (vrijwel alle grote aanbieders van hypotheek- en hypotheekgerelateerde producten), die zorgt voor veilige en slimme informatie-uitwisseling in de financiële dienstverlening tussen deze leden. Daarvoor heeft HDN een de standaard voor veilige digitale communicatie in de financiële keten ontwikkeld en is ook verantwoordelijk voor het beheer van deze standaard. Om de kwaliteit en eenduidigheid van de standaard te waarborgen worden de leden en gebruikers jaarlijks gecertificeerd.